SÈRIE “NO ÉS TEMPS DE SILENCI”

 

ADQUISICIÓ D’OBRES:

Impressió amb els estàndards més alts mitjançant tintes pigmentades en paper de belles arts Hahnemhühle German Fine Art- 310 grams (lliure d’àcids).

Format: 50 x 40 cm amb marge per a passe-partout.

Impressió i certificat d’edició limitada signats i datats a mà per l’autora.

Més informació i contacte: maite.maset@gmail.com

 

 

ADQUISICIÓN DE OBRAS:

Impresión con los estándares más altos con tintas pigmentadas en papel de bellas artes Hahnemhühle German Fine Art- 310 gramos (libre de ácidos).

Formato: 50 x 40 cm con margen para passe-partout.

Impresión y certificado de edición limitada firmados y datados a mano por la autora.

Más información y contacto: maite.maset@gmail.com

 

 

ACQUISITION OF PRINTS:

Printing to the highest standards with pigment inks on Hahnemhühle German Fine Art paper – 310 grams (acid free).

Format: 50 x 40 cm with margin for passe-partout.

Limited edition print and certificate hand signed and dated by the author.

More information and contact: maite.maset@gmail.com